Vyskúšajte si test - Potápačská škola Trenčín

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vyskúšajte si test

 

Test č.1 - SKUPINA:BS

 

Označte tvrdenie, ktoré nezodpovedá Bezpečnostným smerniciam ZPS:

 

a

K ponoru nemôže byť potápač druhou osobou donútený.

1.

b

Doporučuje sa používať vodotesný kontrolný tlakomer na hadici.

 

c

Pri znížení viditeľnosti pod vodou na menej ako 1 meter sa doporučuje použiť spájacieho úväzku.

 

d

Potápačom sa nedoporučuje prekračovať hĺbku 40 metrov.

 

Potápačom, ktorých fyzické alebo psychické schopnosti sú znížené napr. únavou:

 

a

doporučuje sa potápanie len so základným výstrojom

2.

b

dopručuje sa potápanie len do malých hĺbok

 

c

doporučuje sa potápanie len v doprovode inštruktora

 

d

potápanie sa dôrazne nedoporučuje

 

Navádzač musí byť držiteľom kvalifikácie:

 

a

najmenej P***

3.

b

najmenej P**

 

c

najmenej P*, starší ako 21 rokov

 

d

najmenej P*, starší ako 18 rokov

 

Pokiaľ je doprovodné plavidlo zakotvené, musí byť zakotvenie uskutočnené:

 

a

dvojicou kotví o celkovej hmotnosti najmenej 15kg

4.

b

spoľahlivo a podľa možností mimo plavebnú dráhu

 

c

najmenej 15 minút pred zahájením ponoru

 

d

osobne držiteľom oprávnenia k vedeniu plavidla

Používanie alternatívneho zdroja vzduchu( záložného druhého stupňa pľúcnej automatiky, záložného dýchacieho prístroja)

 

a

sa doporučuje

5.

b

sa doporučuje len pri vrakovom potápaní

 

c

sa doporučuje pre ponory vyžadujúce viac ako jednu dekompresnú zastávku

 

d

sa nedoporučuje

 

Funkčnosť potápačského výstroja je nutné preveriť:

 

a

každé dva mesiace

6.

b

každé dva týždne

 

c

pred odjazdom na potápačskú akciu väčšieho rozsahu alebo náročnejšieho charakteru

 

d

tesne pred ponorom

 

Používanie potápačskej bóje, ku ktorej je potápač pripútaný lankom, sa doporučuje:

 

a

pre potápanie vo väčšej vzdialenosti od brehu

7.

b

pre potápanie na nádych vo voľnej vode

 

c

pri znížení viditeľnosti pod vodou na menej ako 2 metre

 

d

pre potápanie pod ľadom

 

Potápači vo dvojici (trojici) o sebe musia vedieť:

 

a

predovšetkým pri zostupe

8.

b

predovšetkým pri výstupe

 

c

minimálne štyri pätiny z času na dne

 

d

neustále v priebehu ponoru

 

Doporučuje sa, aby sa v jaskyniach, v zaplavených ťažných doloch, vo vrakoch i v iných uzatvorených priestoroch potápali len:

 

a

potápači vybavení alternatívnym zdrojom vzduchu a s dvoma na sebe nezávislými svietidlami

9.

b

držitelia kvalifikácie P*** a inštruktori

 

c

potápači s kvalifikáciou najmenej P**

 

d

potápači ktorí pre takúto činnosť prešli špeciálnym výcvikom

 

Potápačom sa doporučuje aspoň 24 hodín nemeniť nadmorskú výšku svojho pobytu po ponoroch:

 

a

do hĺbok cez 20 metrov

10.

b

do hĺbky cez 30 metrov

 

c

vyžadujúcich viac ako jednu dekompresnú zastávku a po ponoroch, pri ktorých potápač fyzicky pracuje hlbšie ako je 13 metrov

 

d

vyžadujúcich viac ako je 2500 litrov vzduchu

 

Správne odpovede test č.1 skupina BS:c, d, b, b, a, d, b, d, d, b.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky