Vedenie malého plavidla na mori - Potápačská škola Trenčín

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vedenie malého plavidla na mori

Doplňujúci kurz pre potápačskú kvalifikáciu CMAS P***
VSTUPNÁ POŽIADAVKA:Na absolvovanie tohoto kurzu musíte byť držiteľom preukazu Vodca malého plavidla!!!
OBSAH KURZU:
Plavebná náuka

 • Teória plavby, vlastnosti plavidiel, konštrukcia a stabilita

 • Prevádzka údržba, opravy plavidiel a ich príslušenstva

 • Definície a názvoslovie plavidiel

 • Pohon plavidla, palivová sústava, kormidlo, elektroinštalácia,kotva, záchranné prostriedky a transport

 • Predpísané vybavenie plavidiel, uloženie a údržba

 • Zabezpečenie bezpečnej plavby, posádka, doklady, colné odbavenie, technický stav, záchranné  prostriedky, pitná voda, uloženie výstroje

 • Plavebná prax, kotvenie, vyväzovanie

 • Plavba, manévrovanie s motorovým plavidlom a vlečenie plavidla

 • Riešenie mimoriadnych situácií

 • Signalizácia, povinnosti, zvyklosti a etika

Colreg

 • Plavebná dráha a bezpečná rýchlosť

 • Nebezpečenstvo zrážky a činnosť pre zabránenie zrážky

 • Povinnosti lodí, plachetníc, veslíc, rybárskych lodí

 • Predbiehanie, križovanie, uvoľňovanie dráhy

 • Plavebná dráha, značenie, neovládateľné plavidlá, kotvenie

 • Svetlá a znaky na lodiach, ich použitie a význam

 • Plavba lodí za akýchkoľvek podmienok viditeľnosti

 • Zvukové a svetelné signály, manévrovanie, výstraha, núdza


Terestrická navigácia

 • Zemepisné a námorné mapy, projekcia

 • Súradnicový systém zeme, definície  pojmy

 • Značky, merania na mapách a jednotky

 • Námorné kompasy a udávania smerov

 • Smery plavby, definícia a pojmy

 • Stanovenie polohy lode, prostriedky a spôsoby

 • Navigačné znaky a svetlá

Základy meteorológie a oceánografie

 • Teplota a vlhkosť vzduchu

 • Barometrický tlak, oblačnosť, vietor, hmla, zrážky

 • Predpovede počasia, synoptická mapa, fronty, vzdušné prúdy

 • Oceány a moria, dno mora a pobrežie

 • Morská voda, pohyb morskej vody, vlnenie, prúdy, slapové javy


CENA: 66€

Termín kurzu:    Info o termíne: 0905/444440  
Miesto konania:   Trenčín

Pokiaľ máte záujem o absolvovanie kurzu alebo bližšie informácie
odošlite nasledovnú objednávku.

Zapísať sa do kurzu
Chcem sa len informovať


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky