JUNIOR DIVER ** - Potápačská škola Trenčín

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

JUNIOR DIVER **

PODMIENKY PRE DOSIAHNUTIE KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA: junior diver**
100 metrov plávanie so šnorchlom na bruchu
100 metrov plávanie so šnorchlom na boku
100 metrov plávanie so šnorchlom na chrbte
správne vyfúknutie šnorchla + vyliatie masky
ponor s výdržou 30sec. pod vodou (držanie pod vodou povolené)
plávanie pod vodou na vzdialenosť 20 metrov (na nádych)
vlečenie rovnako ťažkého partnera na hladine na vzdialenosť
60 metrov (obaja v základnej výstroji)
potopenie v základnej výstroji do 3 metrov, odloženie - vynorenie
a následné vylovenie výstroje na breh
dva rozdielne skoky do vody v základnej výstroji
Vedľa praktických skúseností musí účastník kurzu preukázať teoretické vedomosti
v rozsahu príslušnej učebnice.
Po absolvovaní všetkých cieľov výcvikového stupňa získa " mladý potápač ** "
diplom a potvrdenie do "Mládežníckeho preukazu".


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky