Vodca malého plavidla - Potápačská škola Trenčín

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vodca malého plavidla

Absolvent kurzu získa medzinárodný preukaz Vodcu malého plavidla vydaný DOPRAVNÝM ÚRADOM SR, ktorý ho oprávňuje viesť malé plavidlo na vodných cestách SR a v zahraničí.

Na jednotlivé skupiny:

A  s vlastným pohonom do výkonu 20 Kw
B  s vlastným pohonom o výkone nad 20 Kw
C  s použitím plachiet nad 12 m2
D  osobitného určenia alebo konštrukcie (vznášadlá, plte, atď.) skupina D dohodou

Obsah teoretickej časti kurzu

 • Poriadok plavebnej bezpečnosti

 • Plavebná náuka

 • Stavba, konštrukcia plavidiel a názvoslovie, lodné stroje a zariadenia

 • Nehody a úrazy pri plavbe a bezpečnosť

 • Európske právne predpisy pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách CEVNI

 • Zákon o vnútrozemskej plavbe Slovenskej republiky,

 • Základy meteorológie plavebný zemepis,  


PRAKTICKÁ ČASŤ KURZU:

Praktická časť kurzu sa vykonáva po absolvovaní teoretickej časti kurzu. Pre skupinu A a B sa vykonáva na  motorovom člne v Trenčíne na rieke Váh, alebo pre skupinu C v Piešťanoch na vodnom diele Sĺňava.

Obsah praktickej časti kurzu

 • príprava plavidla a plánovanie plavby

 • kontrola plavidla a výbavy

 • prístavné manévre vyväzovanie a práca s lanom

 • ovládanie plavidla, manévrovanie a kotvenie

 • záchrana a používanie záchranných prostriedkov

 • simulácia mimoriadnych situácií ako je zlyhanie motora v prúde, muž cez palubu, topiace sa plavidlo


Rozširujúci kurz na skupinu C - výuková plavba na 7m kajutovej plachetnici:

 • praktická ukážka častí plachetnice jednotlivé časti relingu

 • práca s plachtami - vytiahnutie, spustenie, vinčne, stopery, záseky

 • kormidlovanie, plavba s motorom a pod plachtami

 • plavba na bočnom vetre, zadnom vetre a proti vetru

 • obraty plavidla proti vetru a po vetre

 • príjazdový manéver a vyväzovanie plavidla na muring alebo prsty

 • odjazdové manévere odplávanie pod plachtami

 • krízové situácie, muž cez palubu

 • plavba v silnom vetre, refovanie plachiet


Cena za kurz pre skupinu AB je 260€

Dátum štátnej skúšky je spravidla najskôr 7 dní od ukončenia kurzu ak nie je uvedené inak.
Cena zahŕňa: pomôcky a študijný materiál schválený DOPRAVNÝM ÚRADOM SR, výukové jazdy .
Ďalšie náklady: 42.50 EUR v kolkoch (poplatok za skúšku na dopravnom úrade 33.00 EUR, vystavenie preukazu 9.50 EUR)

Termín kurzu:    Info o termíne: 0905/444440  
Miesto konania teória :  pre všetky skupiny Trenčín
Prax:     Skupina A,B - Trenčín, skupina C - Piešťany Sĺňava
Pokiaľ máte záujem o absolvovanie kurzu alebo bližšie informácie
odošlite nasledovnú objednávku.

Zapísať sa do kurzu
Chcem sa len informovať

 Skupina A - s vlastným pohonom do výkonu 20 Kw
 Skupina B - s vlastným pohonom o výkone nad 20 Kw
 Skupina C - s použitím plachiet nad 12 m2
 Skupina D - osobitného určenia alebo konštrukcie


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky