Hlavné zásady pri potápaní v zime - Potápačská škola Trenčín

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hlavné zásady pri potápaní v zime

 

Hlavné zásady pri potápaní v zime

  • Druhý stupeň automatiky musí byť vo vnútri suchý a mal by byť tak isto ako 1. stupeň a zásobník vzduchu udržovaný v teple do poslednej chvíle pred zanorením. Nemal by ležať v snehu, ani byť vystavený mrazivému vzduchu. Pri fujavici, alebo snežení zakryť náustok, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti do 2.stupňa.

  • Z automatiky, ktorá bola vystavená mrazu, by sa nemalo ani nadychovať ani vydychovať a tiež nestláčať tlačítko sprchy na dlhšie ako 1 sekundu.

  • Pri vstupe do vody sa zhlboka nadýchnuť, potom vložiť automatiku do úst, ponoriť sa, vydýchnuť a ďalej normálne dýchať s automatikou stále udržovanou pod hladinou. Je to zvlášť dôležité, pokiaľ je teplota vzduchu nižšia ako teplota vody.

  • Vyvarujte sa namáhavej práce, ktorá vyžaduje väčší prietok vzduchu automatikou. Tá má za následok väčší chladiaci účinok a kondenzáciu vodných pár.

  • Vyhnite sa dlhšiemu stlačeniu tlačítka sprchy. Kompenzátor vztlaku, alebo suchý oblek nafukujte len krátkymi dávkami vzduchu.

  • Nikdy nepoužívajte vašu automatiku k plneniu zdvíhacích vakov, alebo k dodávke vzduchu do uzavretých priestorov.

  • Nevyberajte pod vodou automatiku z úst. Ak ste k tomu v kritickej situácii donútení, držte automatiku náustkom dole, za slabého stlačenia tlačítka sprchy, aby unikajúci vzduch zabránil vniknutiu vody do 2.stupňa.

  • Ak je automatika zaplavená, pokúste sa vodu odstrániť radšej výdychom, ako tlačítkom sprchy.

  • Ak dôjde k zamrznutiu automatiky, okamžite prerušte potápanie. Nesnažte sa únik vzduchu zastaviť údermi, stláčaním sprchy, trasením, alebo uťahovaním ovládacích prvkov automatiky.

  • Ak váš spoločník stratí zdroj vzduchu, vyvarujte sa toho, aby ste obaja striedavo dýchali z jednej automatiky. Pravdepodobnosť zamrznutia tejto automatiky sa extrémne zvýši a dostanete sa do ťažko kontrolovateľnej situácie obaja. Dajte mu svoju záložnú automatiku. Gumovú zátku z náustku vytiahnite, až keď je automatika otočená náustkom dole. Pri vkladaní do úst stále držať slabo stlačené tlačítko sprchy.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky